De Club

De clubhistorie begint in 1984. In het tenue van Machinefabriek Van Aalst trainen een aantal amateurwielrenners wekelijks samen. In 1985 wordt Duotank opgericht en in de loop der jaren neemt dit bedrijf het hoofdsponsorschap volledig over.

Sinds november 2008 is TWC Duotank een officiële vereniging, vastgelegd in een notariële akte en bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met een aantal algemene bestuursleden.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de wielersport en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van toertochten en trainingen en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

De club wordt gedragen door de vrijwillige inzet van de leden en de welbekende Brabantse gezelligheid staat hoog in het vaandel. Door het enthousiasme van de leden is en blijft het een "skôn clubke"!